Go to wishlist Wishlist

Shopping cart

Your cart is currently empty

Shipping & returns

HERROEPINGSRECHT GISÈLE THE LABEL

1 TOEPASSINGSGEBIED

Het herroepingsrecht komt uitsluitend toe aan klanten die in hun hoedanigheid van consument een goed of dienst hebben aangekocht (= elke Klant die een natuurlijk persoon is en een product aankoopt voor uitsluitend niet-beroepsmatige doeleinden; zie art. 1 en 3.1 Algemene Voorwaarden). Ondernemingen kunnen bijgevolg geen beroep doen op het herroepingsrecht of op onderstaande instructies en modellen (zie art. 2.2 Algemene Voorwaarden).

2 HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen een overeenkomst te herroepen en bestelling te retourneren. Goederen gekocht met korting of tijdens de solden, kunnen niet worden geretourneerd. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door hem/haar aangewezen derde die niet de vervoerder is:

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de vof Le Trend, handelend onder de naam ‘Gisèle the label’, met maatschappelijke zetel aan de Hellekenlos 8 te 8551 Heestert, België (tel.: +32 476 20 36 53]; e-mail: [email protected]), via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte worden gesteld van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om dat de consument de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

3 GEVOLGEN HERROEPING

Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt hij/zij de betaling terug die voor de betreffende bestelling is gedaan en dit ten laatste 14 dagen nadat Le Trend op de hoogte werd gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen en mits de producten reeds effectief werden terugbezorgd.

Gisèle the label betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij/zij de oorspronkelijke transactie heeft verricht; in ieder geval zal de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Le Trend mag de terugbetaling uitstellen tot het ogenblik waarop zij de producten heeft teruggekregen.

De Consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij/zij het besluit de overeenkomst te herroepen aan Gisèle the label heeft medegedeeld, aan haar terug te zenden of te overhandigen. De consument is op tijd als hij/zij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de consument. De consument is bovendien aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen, alsook voor eventuele beschadigingen.

4 FORMULIER HERROEPING

Om de uitoefening van het herroepingsrecht en het effectief retourneren van producten voor de consument te faciliteren wordt op de website een sjabloon van een retourformulier ter beschikking gesteld https://www.giselethelabel.com); bij elke bestelling wordt bovendien ook een hard copy bezorgd. Op het formulier is ook nog eens in detail de procedure van retourneren vermeld.

Klik hier om het retourformulier te downloaden.

© 2018, BV ovv Bright Advocaten (www.b-ight.legal). Ook op juridische teksten rust er auteursrecht, zodat het verboden is om zonder de toestemming van de auteur deze tekst gedeeltelijk of integraal te reproduceren of aan het publiek mee te delen.